склад с производство

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

   

Програмен продукт:


   »включен е целият пакет склад МРЕАЛ;


   »добавен е рецептурник на база, на който работи производствения модул; 


   »при регистриране на готова продукция автоматично се намаляват материалите в склада по зададените производствени рецепти;


   »изписването на готовата продукция от цеха към склада или брака се извършва с една операция.Свали Демо СКЛАД С ПРОИЗВОДСТВО

Свали Указание за работа с продукта

Виж Указание за инсталация на програмата