1 2 3 4
 

Складов и фактурен софтуер БЕЗ СУПТО

цени

ЦЕНА

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МБОЛЕРО за двустранно счетоводство (всички модули) - за фирми и бюджет

550 лв.

 
ОСНОВЕН МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО ЗАЕДНО С ОТЧЕТИ И СПРАВКИ

300 лв.

 
МОДУЛ ДДС

90 лв.

 
МОДУЛ ДА САП И ДАП

100 лв.

 
МОДУЛ ПРЕОЦЕНКА ВАЛУТА

60 лв.

 
МОДУЛ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

70 лв.

 
МОДУЛ ФАКТУРИРАНЕ И ПРОТОКОЛИ

90 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МБОЛЕРО (за кантори)

 

до 10 фирми

550 лв.

 
за следващи 10 фирми

100 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСЧЕТВОДНА ПРОГРАМА БОЛЕДНО (едностранно счетводство)

 
за 1 фирма

100 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, многофирменСЧЕТВОДНА ПРОГРАМА БОЛЕДНО (едностранно счетводство) многофирмен

 
до 5 фирми

160 лв.

 
до 10 фирми

200 лв.

 
 

ПРОГРАМА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ - за фирми и бюджет

500 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА - ВСК

- за фирми и бюджет

служители до 200

330 лв.

 
до 500

440 лв.

 
до 1000

660 лв.

 
до 2000

770 лв.

 
над 2500

850 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА КАСА (левова, валутна, авансови отчети, многокасова, партидна)

- за фирми и бюджет

 
Каса Обща

250 лв.

 
Каса многокасова

290 лв.

 
Каса партидна

250 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ТАКСОВА КНИГА - за социални домове (бюджет)

350 лв.

 
МОДУЛ ПАРТИДНА КНИГА
200 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

- за фирми и бюджет

 

за 1 фирма
50 лв.  
многофирмен
130 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПрограма Мсофт Кочан

 

1 фирма
30лв.  
2 фирми
50лв.  
 

СКЛАДОВ СОФТУЕР

ЦЕНА

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСКЛАДОВА ПРОГРАМА МРЕАЛ - за фирми и бюджет

 
ОСНОВЕН МОДУЛ - заприхождаване, изписване, преместване, движение на стоката, фактуриране, следене на плащания и задължения

300 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСКЛАДОВА ПРОГРАМА МРЕАЛ - СКЛАД С ПРОИЗВОДСТВО

500 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ФАКТУРИРАНЕ

150 лв.  
CMR, PACKING LIST, ДНЕВНИК ПРОДАЖБИ 50 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСКЛАДОВА ПРОГРАМА АВТОСЕРВИЗ (склад, сервиз-леки авт., продажби)

500 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСКЛАДОВА ПРОГРАМА АВТОСЕРВИЗ (склад, сервиз-товарни)

660 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриФАКТУРИРАНЕ НА АВТОСЕРВИЗ ( застрахователни щети)

230 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСКЛАДОВА ПРОГРАМА АПТЕКА (за болнични заведения)

240 лв.  
 

ДЕЛОВОДЕН СОФТУЕР/ДРУГ СОФТУЕР

ЦЕНА

 

 

деловодство, деловодна система, дневник, входящ контрол, изходящ контрол, заповедна книга, договори, вложител, изпълнител, наем, ЧСИ, Частни съдебни изпълнители, деловодна система, заведени дела, архивна книга, дневник извършени действия, ЧСИ, софтуер, частни съдебни изпълнители, програмаПРОГРАМА ЗА ДЕЛОВОДСТВО, ДОГОВОРИ И РЕГИСТРИ
по модули

 
ВХОДЯЩА, ИЗХОДЯЩА ПОЩА, ЗАПОВЕДНА КНИГА

280 лв.

 
ДОГОВОРИ-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, НАЕМИ

220 лв.

 
РЕГИСТРИ-ТРУДОВИ, БОЛНИЧНИ, ТЕЛК, КОМАНДИРОВЪЧНИ

220 лв.

 

 

деловодство, деловодна система, дневник, входящ контрол, изходящ контрол, заповедна книга, договори, вложител, изпълнител, наем, ЧСИ, Частни съдебни изпълнители, деловодна система, заведени дела, архивна книга, дневник извършени действия, ЧСИ, софтуер, частни съдебни изпълнители, програмаДЕЛОВОДНА СИСТЕМА ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ (ДЕЛО ЧСИ)

600лв.

 
ВХОДЯЩА, ИЗХОДЯЩА РЕГИСТЪР

 
РЕГИСТЪР НА ЗАВЕДЕНИТЕ ДЕЛА, ДНЕВНИК НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

 
АРХИВНА КНИГА

 
СПРАВКИ

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА ПЪТНИ ЛИСТИ

200 лв.

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА ПЪТНИ ЛИСТОВЕ СЛЕДЕНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ И ТАКСИ НА АВТОМОБИЛА

330 лв.  
МОДУЛ ПЪТНИ ЛИСТОВЕ

200лв.

 
МОДУЛ ТАКСИ И ЗАСТРАХОВКИ

150лв.

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА ПЪТНИ ЛИСТОВЕ АВАНСОВ ОТЧЕТ

280 лв.  

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА ОПТИКА

 

 
КАРТОТЕКА

200 лв.

 
ФАКТУРИРАНЕ

100 лв.

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ТЕСТ НА ДВИГАТЕЛ - ИНЖЕКТОРИ

100 лв.

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТРУДА НА ШОФЬОРИ

(на база изминати км.)

350 лв.

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА КУРСОВЕ - УДОСТОВЕРЕНИЯ - ПЛАЩАНИЯ

140 лв.

 

 

УСЛУГИ

ЦЕНА

 

ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕР НА МЯСТО ( за 1 час работа )

 
В ОФИСА НА ФИРМА М - СОФТ 30 лв.
ПРИ КЛИЕНТ В РАМКИТЕ НА ГР.ПЛОВДИВ 50 лв.
КЛИЕНТ, В ОКРЪГА / ПРАЗНИЧНИ ДНИ 100 лв.
КЛИЕНТ БЕЗ АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР 100 лв.
 

ВСЯКО СЛЕДВАЩО РАБОТНО МЯСТО Е 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ

 

АБОНАМЕНТИ

МЕСЕЧНИ ИЛИ ГОДИШНИ СПРЯМО ВИДА НА СОФТУЕРА И НАЧИНА НА РАБОТА НА КЛИЕНТА.