1 2 3 4
 

Складов и фактурен софтуер БЕЗ СУПТО

цени

ЦЕНА

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МБОЛЕРО за двустранно счетоводство (всички модули) - за фирми и бюджет

1000 лв.

 
ОСНОВЕН МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО ЗАЕДНО С ОТЧЕТИ И СПРАВКИ

480 лв.

 
МОДУЛ ДДС

200 лв.

 
МОДУЛ ДА САП И ДАП

200 лв.

 
МОДУЛ ПРЕОЦЕНКА ВАЛУТА

180 лв.

 
МОДУЛ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

180 лв.

 
МОДУЛ ФАКТУРИРАНЕ И ПРОТОКОЛИ

180 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МБОЛЕРО (за кантори)

 

до 10 фирми

1000 лв.

 
за следващи 10 фирми

500 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСЧЕТВОДНА ПРОГРАМА БОЛЕДНО (едностранно счетводство)

 
за 1 фирма

200 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, многофирменСЧЕТВОДНА ПРОГРАМА БОЛЕДНО (едностранно счетводство) многофирмен

 
до 5 фирми

300 лв.

 
до 10 фирми

400 лв.

 
 

ПРОГРАМА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ - за фирми и бюджет

620 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА - ВСК

- за фирми и бюджет

служители до 300

450 лв.

 
до 500

500 лв.

 
до 1000

800 лв.

 
до 2000

1200 лв.

 
над 2500

по договаряне

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА КАСА (левова, валутна, авансови отчети, многокасова, партидна)

- за фирми и бюджет

 
Каса Обща

400 лв.

 
Каса многокасова

480 лв.

 
Каса партидна

400 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ТАКСОВА КНИГА - за социални домове (бюджет)

490 лв.

 
МОДУЛ КАСА/ТАКСА ДМР
200 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

- за фирми и бюджет

 

за 1 фирма
195 лв.  
многофирмен до 5 фирми
270 лв.  
многофирмен до 10 фирми
350 лв.  
 

СКЛАДОВ СОФТУЕР

ЦЕНА

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСКЛАДОВА ПРОГРАМА МРЕАЛ - за фирми и бюджет

 
ОСНОВЕН МОДУЛ - заприхождаване, изписване, преместване, движение на стоката, фактуриране, следене на плащания и задължения

470 лв.

 
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ФАКТУРИРАНЕ

280 лв.  
CMR, PACKING LIST, ДНЕВНИК ПРОДАЖБИ 100 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриФАКТУРИРАНЕ НА АВТОСЕРВИЗ ( застрахователни щети)

300 лв.  
 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриСКЛАДОВА ПРОГРАМА АПТЕКА (за болнични заведения)

300 лв.  
 

ДЕЛОВОДЕН СОФТУЕР/ДРУГ СОФТУЕР

ЦЕНА

 

 

деловодство, деловодна система, дневник, входящ контрол, изходящ контрол, заповедна книга, договори, вложител, изпълнител, наем, ЧСИ, Частни съдебни изпълнители, деловодна система, заведени дела, архивна книга, дневник извършени действия, ЧСИ, софтуер, частни съдебни изпълнители, програмаПРОГРАМА ЗА ДЕЛОВОДСТВО, ДОГОВОРИ И РЕГИСТРИ(за фирми и бюджет, счетоводни кантори)
по модули

V1/V2 Бюджет

V3 Разширена
ВХОДЯЩА, ИЗХОДЯЩА ПОЩА, ЗАПОВЕДНА КНИГА

440 лв.

560 лв.

ДОГОВОРИ-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, НАЕМИ

250 лв.

300 лв.

РЕГИСТРИ-ТРУДОВИ, БОЛНИЧНИ, ТЕЛК, КОМАНДИРОВЪЧНИ

220 лв.

220 лв.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ДОГОВОРИ

   
ОСНОВЕН МОДУЛ

470 лв.

 
АВТОМАТИЧНО ИЗВЕСТЯВАНЕ ПО Е-МЕЙЛ

100 лв.

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА ПЪТНИ ЛИСТОВЕ

250 лв.

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА ПЪТНИ ЛИСТОВЕ СЛЕДЕНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ И ТАКСИ НА АВТОМОБИЛА

350 лв.  
МОДУЛ ПЪТНИ ЛИСТОВЕ

220лв.

 
МОДУЛ ТАКСИ И ЗАСТРАХОВКИ

150лв.

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА ПЪТНИ ЛИСТОВЕ АВАНСОВ ОТЧЕТ

280 лв.  

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА ОПТИКА

 

 
КАРТОТЕКА

330 лв.

 
ФАКТУРИРАНЕ

150 лв.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, асансьори, сервиз асансьориПРОГРАМА ЗА РЕВИЗИЯ И ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРИ

   
ОСНОВЕН МОДУЛ

790 лв.

 
МОДУЛ ФАКТУРИРАНЕ

180 лв.

 

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактуриПРОГРАМА ЗА КУРСОВЕ - УДОСТОВЕРЕНИЯ - ПЛАЩАНИЯ

280 лв.

 

 

 

УСЛУГИ

ЦЕНА

 

ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕР НА МЯСТО ( за 1 час работа )

 
В ОФИСА НА ФИРМА М - СОФТ 60 лв.
ПРИ КЛИЕНТ В РАМКИТЕ НА ГР.ПЛОВДИВ 80 лв.
КЛИЕНТ, В ОКРЪГА / ПРАЗНИЧНИ ДНИ 120 лв.
КЛИЕНТ БЕЗ АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР 150 лв.
Обслужване на програми с отдалечен достъп извън абонаменти 80 лв.
 

ВСЯКО СЛЕДВАЩО РАБОТНО МЯСТО Е 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ

 

АБОНАМЕНТИ

МЕСЕЧНИ ИЛИ ГОДИШНИ СПРЯМО ВИДА НА СОФТУЕРА И НАЧИНА НА РАБОТА НА КЛИЕНТА.