1 2 3 4
 

складов софтуер

 

складова програма мреал

- за фирми и бюджет

Следене на няколко обекта (складове, магазини). Модул ПОКУПКИ /Вход на материали и готова продукция/.  Модул ПРОДАЖБИ. Модул ПРЕХВЪРЛЯНЕ на стоки и материали от един обект към друг. Модул ИЗПИСВАНЕ на материали и готова продукция по партиди. Модул ПОРЪЧКИ от клиенти или към доставчици. Множество справки по всички нива. Още
 

 

складова програма МРЕАЛ - склад с производство

Включен е целият пакет склад МРЕАЛ. Добавен е рецептурник на база, на който работи производствения модул.  При регистриране на готова продукция автоматично се намаляват материалите в склада по зададените производствени рецепти. Изписването на готовата продукция от цеха към склада или брака се извършва с една операция. Още
 

 

програма MREALF - фактуриране НА ДВА ЕЗИКА, ПРОСРОЧИЯ И РАЗПЛАЩАНИЯ

Програма за фактуриране на два езика поддържаща просрочия и разплащания. Поддържа необходимата номенклатура на стоки и клиенти. Издаване на фактури за продажба на стоки или услуги. Следи разплащанията с клиентите и дава множество справки за просрочия и разплащания в различни видове валути. Още
 

 

програма MREALFP - фактуриране НА ДВА ЕЗИКА, Packing List и CMR

Програма за фактуриране на два езика поддържаща Packing list и CMR. Поддържа необходимата номенклатура на стоки и клиенти. Издаване на фактури за продажба на стоки или услуги. Следи разплащанията с клиентите и дава множество справки за просрочия и разплащания в различни видове валути. Още
 

 

СКЛАДОВА ПРОГРАМА МРЕАЛ АВТОСЕРВИЗ - СКЛАД, СЕРВИЗ И ПРОДАЖБИ

Изгражда се картотека на автомобилите и техните собственици. Възможност за следене за произволен период посещаемостта на автомобила, извършените ремонти. Автоматично прехвърляне на заявките към продажби. Следене на задълженията към доставчици и вземанията от клиентите. Още
 

 

СКЛАДОВА ПРОГРАМА МРЕАЛ АВТОСЕРВИЗ - СКЛАД, СЕРВИЗ-ТЕЖКОТОВАРНИ

Изгражда се картотека на автомобилите и техните собственици. Възможност за следене за произволен период посещаемостта на автомобила, извършените ремонти. Автоматично прехвърляне на заявките към продажби. Следене на задълженията към доставчици и вземанията от клиентите. Още
 

 

ПРОГРАМА ФАКТУРИРАНЕ НА АВТОСЕРВИЗ - ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ

Програмният продукт включва подготвяне на т.нар. работна карта, която е свързана с описание на частите и материалите, които се влагат при ремонта на определена кола. Работната карта е предназначена като съпровождащ опис към лизингови или застрахователни компании. Дава информация за клиента, марката и модела автомобил, номера щета, по която е извършен ремонта; видовете части, материали, техните количества и цени. Още
 

 

складова програма МРЕАЛ аптека - за болнични заведения

СКЛАД - за болнични заведения е складова програма, която е разработена за диспансери.
»Модул "Номенклатура" - създава се необходимата номенклатура за работа с програмата.
»Модул "Складова дейност" -въвеждане на първичните документи, придружаващи покупките за даден аптечен склад или аптека, прехвърляне на лекарствата към отделението или поликлиниката по тъй наречените лекарствени листове, на едро и дребно. Още