1 2 3 4
 

ДЕЛОВОДЕН СОФТУЕР/ДРУГ СОФТУЕР

 

Деловодна програма

Програмен продукт за:
»Модул за ходящ, изходящ контрол и заповедна книга;
»Модул за договори(възложите, изпълните, наем). Още
 

 

деловодна програма за частни съдебни изпълнители- дело чси

Програмния продукт съдържа:
»Входящ регистър;
»Изходящ регистър;
»Регистър на заведените дела(Описна книга);
»Дневник на извършените действия;
»Архивна книга;Още
 

 

ПРОГРАМА ПЪТНИ ЛИСТИ

Издаване на пътен лист с всички необходими атрибути по закона за счетоводството. При създадена предварително номенклатура за имената на водачите, марката автомобили със съответстващи регистрационни номера, дестинациите, въведени като наименование и пробег в км. Издаването на пътен лист е лесно и удобно. Още
 

 

ПРОГРАМА ПЪТНИ ЛИСТИ АВАНСОВ ОТЧЕТ

Издаване на пътен лист с всички необходими атрибути по закона за счетоводството. При създадена предварително номенклатура за имената на водачите, марката автомобили със съответстващи регистрационни номера, дестинациите, въведени като наименование и пробег в км. Издаването на пътен лист е лесно и удобно. Още
 

 

ПРОГРАМА ОПТИКА

Програмен продукт за:
» картотека на оптични прегледи;
» модул за издаване на фактури. Още
 

 

ПРОГРАМА ТЕСТ НА ДВИГАТЕЛ - ИНЖЕКТОРИ

Предназначението на програмата е да се попълват данните при тестване на двигателни системи.
» Картотекира и съхранява въведените параметри.
» Следене при следващи замервания. Още
 

 

програма за заработка на шофьори

Програмата е създадена, за да определя заработката на шофьорите в транспортни фирми. Приходна част: на базата на попълнени пътни листове до определени дестинации и разценки.  Разходна част: депозити, осигуровки, служебни аванси. Друга възможност на програмата е следенето на служебни аванси - командировъчните в различни валути. Програмата е богата на справки, свързани със заплатите, авансите, натовареността на камионите . Още
 

 

ПРОГРАМА КУРСОВЕ

Козметични - масажи, фризьорство, козметика, ноктопластика и др.
Шофьорски курсове / Курсове за компютърна грамотност
» създаване номенклатура на курсиста с попълване на необходимата информация
» следене на плащанията на курсистите, записали се на курсове
» издаване на удостоверения за допускане до теоритичен и практически изпити.
»издаване на удостоверение за преминал курс, определен период, часове и програма. Още
 

 

статистическа програма мстат - за диспансери

Програмен продукт за :
» въвеждане на данни за болни по месеци;
» създаване на отчети за месец или за цяла година. Още
 

 

безплатна програма телефонен указател

Програмен продукт за указател с контакти. Още