1 2 3 4
 

услуги

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

М-СОФТ осигурява :

   »Консултации на място или по телефона

   »Обучение на място

   »Внедряване

   »Следващи версии

   »Разработка по собствен проект

   »Абонаментното поддържането на програмния продукт включва помощ при отстраняване на възникнали аварийни ситуации, проверка на физическата цялост на базите, проверка на логическата комплектност на базите, пренастройка на инсталацията.

 

ПРОГРАМА ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП AMMYY ADMIN

продукти

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МБОЛЕРО

Програмен продукт за водене на двустранно счетоводство от всички браншове на стопанството. Счетоводната програма "МБолеро" се продава като пакет с всички необходими модули за водене на счетоводна отчетност на еднофирмено или много- фирмено счетоводство. Много бързи и лесни справки. Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

СКЛАДОВА ПРОГРАМА МРЕАЛ

Следене на няколко обекта (складове, магазини). Вход на материали и готова продукция. Прехвърляне на стоки и материали от един обект към друг. Изписване на материали и готова продукция по партиди. Поръчки от клиенти и към доставчици. Множество справки на всички нива. Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ПРОГРАМА АВТОСЕРВИЗ - СКЛАД, СЕРВИЗ, ПРОДАЖБИ

Изгражда се картотека на автомобилите и техните собственици. Възможност за следене за произволен период посещаемостта на автомобила, извършените ремонти. Автоматично прехвърляне на заявките към продажби. Следене на задълженията към доставчици и вземанията от клиентите. Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ПРОГРАМА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА - ВСКАСА

Програмен продукт за картотекиране на дялов капитал, взети заеми, погасителни вноски.

Бързи и удобни справки за приходите и разходите от касата по зададените аналитичности за цялата година. Още