1 2 3 4
 

услуги

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

М-СОФТ осигурява :

   »Консултации на място или по телефона

   »Обучение на място

   »Внедряване

   »Следващи версии

   »Разработка по собствен проект

   »Абонаментното поддържането на програмния продукт включва помощ при отстраняване на възникнали аварийни ситуации, проверка на физическата цялост на базите, проверка на логическата комплектност на базите, пренастройка на инсталацията.

 

ПРОГРАМА ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП AMMYY ADMIN

продукти

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МБОЛЕРО

Програмен продукт за водене на двустранно счетоводство от всички браншове на стопанството. Счетоводната програма "МБолеро" се продава като пакет с всички необходими модули за водене на счетоводна отчетност на еднофирмено или много- фирмено счетоводство. Много бързи и лесни справки. Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ПРОГРАМА ТАКСОВА КНИГА

Програмен продукт зa заплащане на такси и изчисляване на действителни месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция, базирани на присъствената книга, на въведени в номенклатурата действително ползвани площи, въведени разходи по икономически елементи.Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ПРОГРАМА ДЕЛО

Програмен продукт за регистриране на входящия и изходящ документооборот в организации и фирми, заповедна книга, както и въвеждането на всички договори свързани с възложители, изпълнители или наеми; Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ПРОГРАМА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА - ВСКАСА

Програмен продукт за картотекиране на дялов капитал, взети заеми, погасителни вноски.

Бързи и удобни справки за приходите и разходите от касата по зададените аналитичности за цялата година. Още