1 2 3 4
 

ЗАЩО М-СОФТ?

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

Доказали сме се като доверен партньор на нашите клиенти от бизнеса и бюджетния сектор.

На нас разчитат в множество различни браншове - от частни предприятия, сврързани с услуги, производство до бюджетни организации и медицински заведения.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Комбинираме опит и професионализъм, за да Ви осигурим техническата основа за постигането на най-добри резултати. Нашите висококвалифицирани специалисти са винаги готови да помогнат за най-ефективното използване на софтуерите ни в различни сфери на действие.

 

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

 

 

СКЛАДОВ СОФТУЕР

ДЕЛОВОДЕН СОФТУЕР/ДРУГ СОФТУЕР

 
 

ДЕМО ПРОГРАМИ

 

 

продукти

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МБОЛЕРО

Програмен продукт за водене на ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО от всички браншове на стопанството. Характерни за продукта са бързина и лекота на работа; възможности за изтриване и коригиране по всяко време на счетоводни статии, като това се отразява веднага в резултатните данни.Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ПРОГРАМА ТАКСОВА КНИГА

Програмен продукт зa заплащане на такси и изчисляване на действителни месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция, базирани на присъствената книга, на въведени в номенклатурата действително ползвани площи, въведени разходи по икономически елементи.Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, ЧСИ, Частни съдебни изпълнители, деловодна система, заведени дела, архивна книга, дневник извършени действия, ЧСИ, софтуер, частни съдебни изпълнители, програма

ПРОГРАМА ДЕЛО

Програмен продукт за регистриране на входящия и изходящ документооборот в организации и фирми, заповедна книга, както и въвеждането на всички договори свързани с възложители, изпълнители или наеми; Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ПРОГРАМА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА - ВСКАСА

Програмен продукт за картотекиране на дялов капитал, взети заеми, погасителни вноски.

Бързи и удобни справки за приходите и разходите от касата по зададените аналитичности за цялата година. Още