1 2 3 4
 
 • Промоции:

  01.08.2019 - 30.09.2019

  Счетоводен софтуер -10%

  счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури
 • Складов и фактурен софтуер само по с плащане по банка от 01.04.2019г.

  счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури
 • Нов софтуер

  Деловодна система

  счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури
 • безплатни програми

  - ддс дневници

  - телефонен указател

   

  счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

програмни продукти

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

Основни продукти на фирмата са счетоводната програма МБолеро и складовата МРеал, спечелили доверието на много потребители.

През своята дългогодишна история досовските програми "Болеро" и "Реал" бяха характеризирани, като програми с които се работи изключително лесно, бързо и ефикасно. Екипът ни се постара да има приемственост между продуктите и преходът да става бързо и леко.

 

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

 

 

СКЛАДОВ СОФТУЕР

ДРУГ СОФТУЕР

 
 

ДЕМО ПРОГРАМИ

 

 

продукти

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МБОЛЕРО

Програмен продукт за водене на двустранно счетоводство от всички браншове на стопанството. Счетоводната програма "МБолеро" се продава като пакет с всички необходими модули за водене на счетоводна отчетност на еднофирмено или много- фирмено счетоводство. Много бързи и лесни справки. Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

СКЛАДОВА ПРОГРАМА МРЕАЛ

Следене на няколко обекта (складове, магазини). Вход на материали и готова продукция. Прехвърляне на стоки и материали от един обект към друг. Изписване на материали и готова продукция по партиди. Поръчки от клиенти и към доставчици. Множество справки на всички нива. Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ПРОГРАМА АВТОСЕРВИЗ - СКЛАД, СЕРВИЗ, ПРОДАЖБИ

Изгражда се картотека на автомобилите и техните собственици. Възможност за следене за произволен период посещаемостта на автомобила, извършените ремонти. Автоматично прехвърляне на заявките към продажби. Следене на задълженията към доставчици и вземанията от клиентите. Още
 
счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ПРОГРАМА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА - ВСКАСА

Програмен продукт за картотекиране на дялов капитал, взети заеми, погасителни вноски.

Бързи и удобни справки за приходите и разходите от касата по зададените аналитичности за цялата година. Още