СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА взаимОспомагателна каса - вскаса

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

   

Програмен продукт за картотекиране на:


   » дялов капитал;


   » взети заеми;


   » погасителни вноски.


ДЕМО ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА


 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Програмата  може да бъде инсталирана под всички версии на Windows.
Програмата е има и мрежови вариант и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

  Създаването на софтуер за ВСКаса цели да изгради една система , която да автоматизира, облекчи  воденето на тъй наречените картони на всеки член на ВСКасата.
  Попълването на данните на членовете на ВСКаса, отпуснатите заеми, погасяването им и внасянето на дялови капитали, води след себе си до автоматични преизчислявания на остатъците на  заеми и дялови капитали на всеки един служител към дадения момент, към края на годината и получаване на справки на различни нива.

 

НОМЕНКЛАТУРА

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

 • Членове на ВСКаса виж

 • Професии виж

 • Медицински заведения / Райони виж

 • Звена виж

 • Начални салда - Дялов капитал виж

 • Начални салда - Заеми виж

 • Видове плащания виж

 

 

ВСКАСА

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури


Отпуснати заеми виж

Форма, в която ще се въвеждат отпуснатите заеми. виж печат

 

Дялов капитал - лични вноски виж

Форма, в която ще се въвеждат вноските по дяловите капитали. Ще се изчисляват във всеки момент остатъците - натрупаните вноски и ще се теглят от тук дяловия капитал. виж печат

 

Погасяване на заеми виж

Форма, в която  се въвеждат погасителните вноски.

 

 

СПРАВКИ

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

Справка Дялов капитал виж

Справка за натрупаните - по периоди, по учреждения, по звена, по отделни служители дялови капитали. Вид на справката

 

Справка Заеми виж

Справка за отпуснатите заеми - по периоди, по учреждения, по звена, по отделни служители.

Вид на справката

 

Справка Личен картон виж

Справка за личния картон на  конкретно лице. Вид на справката

 

Справка Салда виж

Вид на справката

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

ДЕМО ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА