Програма Таксова Книга - За социално домове

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

  

Програмен продукт за:

» заплащане на такси и изчисляване на действителни месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция, базирани на присъствената книга, на въведени в номенклатурата действително ползвани площи, въведени разходи по икономически елементи.
» Като отделен независим модул съществува партидна книга на потребители. В нея се въвеждат и следят всички техни лични приходи и разходи и във всеки момент имате техните салда.Същата тази книга може да се ползва и като касова книга на дома.

 

ДЕМО ТАКСОВА КНИГА УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В ПРОГРАМАТА

 

СЪЗДАВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРИТЕ:

 • Въвеждане на данните за всеки потребител- сграда която обитава, стая, етаж, пенсия, рента, дата на постъпване и напускане и т.н
 • СЪЗДАВАНЕ НА КНИГИТЕ:
 • Създаване на месечна присъствена книга.
 • Попълване на месечните разходи на заведението.
 • Справка за действително използвани площи.
 • Справка за реална издръжка на лицата
 • Създаване на месечна таксова книга на всички потребители с подробна информация.
 • Множество други справки, свързани с дейността.
 • ВОДЕНЕ НА ПАРТИДНА КНИГА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 • Следене и засичане наличността на касата или партидите на потребителите във всеки един момент, на основа въведени приходен или разходен документ и начално салдо.
 • Следене и засичане разходите по различни аналитични нива/ до три нива на аналитичност/, на подотчетни лица
 • Следене и засичане приходите и разходите  по различни типове документ