програма система за финансово управление и контрол - сфук

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

Програмен продукт за въвеждане и следене на договорите и разплащанията по тях и аналогична дейност по "Зявки без договори".

Продуктът позволява:

 • Изграждане и поддържане на списъци с потребителски номенклатури.
 • Създаване и редакция на картотеките и регистрите.
 • Разпечатка на справките и създадените документи.
 • Дава възможност за различни адмистративни настройки.

  ДЕМО СФУК УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
  УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Програмата  може да бъде инсталирана под всички версии на Windows.
Програмата е има и мрежови вариант и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури
СФУК е програма , която има следните приложения и възможности:

 

 • Създава се регистър на всички договори, които фирмата сключва с контрагенти. Описва се начина на  разплащане, условията на договора - срок на изпълнение, отсрочки при плащанията, стойност на договора.

 

 • Контролиране във всеки момент, предстоящи задълженията към доставчици по договори, изпълнението по договорите, достигане на лимитите.

 

 • Въвеждането на договори, ще става чрез регистриране на ЗАЯВКИ от страна на финансовите контрольори.

 

 • Чрез въвеждането на ИСКАНИЯТА  за извършване на разход, ще се създаде регистър за разплащанията по договорите, с въвеждане на фактурите и техните атрибути. Аналогично на разходите направени по договори, ще се следят и всички останали разходи , направени текущо(текущи разплащания по фактури), но ще бъдат въвеждани в отделен регистър от ЗАЯВКИ, но с единна номерация.

 

Софтуерът систематизира данните и дава богата гама от справки подпомагащи цялостния анализ на дейността.

 

НОМЕНКЛАТУРА

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 • Доставчици виж

 • Звена виж

 • Видове разходи виж

 • Видове отложени плащания виж

 • Видове валути виж

 • Типове документи виж

 

КАРТОТЕКИ

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури


Картотека 1 - с договори виж

Чрез тази форма се обработват заявките с договори (може да се въвеждат, изтриват, редактират, преглеждат).

 

Регистър 1 - с договори виж

В регистъра на исканията по договори работния прозорец е разделен на две части. В горната автоматично се попълват данните за договора – номер на заявка, дата, доставчик, звено, срок на договора, стойност на задължението (договора), както и незадължителни полета като вид на отложено плащане, дни, съпроводителни документи и забележка по отложеното плащане. В долната част съответно се отчитат вноските (разходите) по него. За да обработите договор с регистър на исканията първо той трябва да бъде избран от бутона „Избор-Заявки с договори”, като автоматично ще се попълнят полетата свързани с договора. В грида се попълват разплащанията от потребителя.

 

Картотека 2 - без договори виж

Чрез тази форма се обработват заявките без договори (може да се въвеждат, изтриват, редактират, преглеждат).

 

Регистър 2 - без договори виж

В регистъра на исканията без договори работния прозорец отново е разделен на две части.

В горната автоматично се попълват данните за договора – номер на заявка, дата, доставчик, звено, стойност на задължението (договора). В долната част съответно се отчитат вноските (разходите) по него.

 

Картотека 3 - граждански договори виж

 

Регистър 3 - граждански договори виж

 

СПРАВКИ

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

Справка Заявки по договори виж

Тази справка по зададен период и доставчик дава подробна информация за сключените договори.

Вид на справката


Справка Регистър 1 с договори виж

Тази справка по зададен период и доставчик или номер на заявката дава подробна информация за всички искания, свързани с разплащанията по договорите от Регистър1. Вид на справката

 

Справка Заявки без договори виж

Тази справка по зададен период и доставчик дава подробна информация за заявките без договори.

Вид на справката

 

Справка Регистър 2 без договори виж

Тази справка по зададен период и доставчик или номер на заявката дава подробна информация за разплащанията по заявките без договори от Регистър 2. Вид на справката

 

Справка Падежи по договори виж

Важна справка за следене на плащанията по определени искания, свързани с дати на падежи, заложени при сключване на договорите! Дава се информация по доставчик и период за това по кои договори трябва да се извършат разплащания. Вид на справката

 

Справка Приключени заявки - регистър 2 виж

Справката дава информация кои заявки без договори от Регистър2 са приключени и кои не.

Вид на справката

 

Справка заявки по граждански договори виж

 

Справка Регистър 3 - граждански договори виж

 

Справка за всички заявки виж

 

ДЕМО СФУК УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА