счетоводна програма платежни нареждания

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

   

Програмен продукт за попълване и печат на банкови документи. 
   Програмата има както еднофирмен вариант така и многофирмен вариант. 
   » Позволява Ви попълването на новите банкови документи - ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета (Приложение9), ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод (Приложение5), ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за директен дебит (Приложение6), ВНОСНА БЕЛЕЖКА (Приложение1), НАРЕЖДАНЕ РАЗПИСКА (Приложение2), ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета - многоредово (Приложение10), СЪГЛАСИЕ за директен дебит(Приложение 7). Има възможност за печат на матричен принтер върху готовите формуляри на ФОРКОМ или печат на лазарен принтер с рисуване на формулярите на бял лист.
   » Пази се номенклатура на всички банки, контрагенти и т.н., които някога сте използвали. На голяма част от полетата има падащи менюта със списъци , от които директно можете да изберете съответно банка или сметка( IBAN ). 
   » Програмата позволява записването на цели документи. Така можете да записвате попълнени бланки под зададени дата и сума и по-късно да ги използвате отново, като смените само датата или сумата. При редакция можете да промените всичко и по желание да го съхраните или не в базата. 
   » За улеснение на печата са предвидени и функция за печат на много документи. Това означава, че можете да изберете всички предварително попълнени документи за даден период и да ги разпечатате без да е необходимо да ги отваряте един след друг и на всеки поотделно да давате печат.
   Програмата работи с бланки на издателство ФорКом. Използвайте индигираните бланки на безконечна хартия на издателство ФорКом.Свали Демо ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

Свали Указание за работа с продукта

Виж Указание за инсталация на програмата