фактуриране на автосервиз - застрахователни щети

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

   

Програмният продукт включва:
   »Работна карта - подготвяне на т.нар. Работна карта, която е свързана с описание на частите и материалите, които се влагат при ремонта на оределена кола. Работната карта е предназначена като съпровождащ опис към лизингови или застрахователни компании. Дава информация за клиента, марката и модела автомобил, номера щета, по която е извършен ремонта; видовете части, материали, техните количества и цени.
   »Фактуриране - автоматично се изтегля Работната карта и на база на информацията в нея се съставя Фактура с всички необходими атрибути по Закона за счетоводството.
   »Справки: продажби по клиенти; по документи; по услуги; по щета; по регистрационен номер на кола; длъжници, клиенти и различни видове справки към тях.Свали Демо ФАКТУРИРАНЕ НА АВТОСЕРВИЗ - ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ

Свали Указание за работа с продукта

Виж Указание за инсталация на програмата