складова програма мреал

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

   

МРЕАЛ работи в мрежов вариант и има възможност за достъп на различни потребители, на които по определени критерии им се задават нива на достъпи.
   »Следене на няколко обекта (складове, магазини). 
   »Модул ПОКУПКИ /Вход на материали и готова продукция/. 
   »Модул ПРОДАЖБИ.
   »Модул ПРЕХВЪРЛЯНЕ на стоки и материали от един обект към друг.
   »Модул ИЗПИСВАНЕ на материали и готова продукция по партиди.
   »Модул ПОРЪЧКИ от клиенти или към доставчици.
   »Множество справки по всички нива.
   »Следене на плащанията - множество справки по вземания от клиенти и задължения към доставчици в различни видове валути. 
   »Фактуриране – модул за издаване на различни видове фактури, дебитни и кредитни известия и протоколи. 
   »Прехвърляне на дневниците по ДДС към счетоводната програма МБОЛЕРО.Свали Демо МРЕАЛ

Свали Указание за работа с продукта

Виж Указание за инсталация на програмата