счетоводна програма мболеро

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

Програмен продукт за водене на ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО от всички браншове на стопанството. 
   Характерни за продукта са бързина и лекота на работа; възможности за изтриване и коригиране по всяко време на счетоводни статии, като това се отразява веднага в резултатните данни. 
   Всички модули на системата са изградени на принципа на отворените системи, т.е. те се настройват от Вас съобразно Вашата технология на работа. 
   Счетоводната програма "МБолеро" се продава като пакет с всички необходими модули за водене на счетоводна отчетност на еднофирмено или многофирмено счетоводство или по отделни модули по желание на клиента.

Пакет СЧЕТОВОДСТВО включва:

» Многофункционално счетоводно ядро: 
- Разработен от потребителя и спрямо неговите нужди индивидуален сметкоплан с 3 нива на аналитичност и възможност за следене на количества и средни цени на материални и валутни сметки; 
- Отворен период - свободно редактиране на счетоводните записвания в цялата счетоводна година;
- Подробни аналитични и хронологични справки във форма зададена от потребителя и за произволен период от отчетната година.
» ОПР,Баланс и отчет за паричния поток - автоматично генериране за произволен период от отчетната година.
» Дневници по ДДС - автоматично генериране с възможност за корекции и записи.
» Дълготрайни активи, САП и ДАП.
- Амортизации; 
- Преоценка на ДА; 
- Амортизационни планове САП и ДАП.
» Автоматична преоценка на валута.
» Администриране.
» Модул Инвентаризация - характерен за бюджетното счетоводство.
» Фактуриране и протоколи. 

   Има възможност за извършване на най-различни справки, свързани с тези модули.
Програмният продукт "МБолеро" съществува в два варианта, както за фирмено счетоводство, така и за бюджетно счетоводство, съобразено с всички изисквания по Закона на счетоводството.

 

Свали Демо МБОЛЕРО - нов сметкоплан

Свали Демо МБОЛЕРО - стар сметкоплан

Свали Демо МБОЛЕРО - стар сметкоплан на бълграски и английски

Свали Указание за работа с продукта

Виж Указание за инсталация на програмата