СЧЕТОВОДНА програма м - каса - книга по партида за домове

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

  

Програмен продукт за:

» следене на касовите наличности в лева до три нива на аналитичност;
» следене на касовите наличности във валута до три нива на аналитичност; 
» бързи и удобни справки за приходите и разходите от касата по зададените аналитичности за цялата година; 
»разпечатване на приходни и разходни касови ордери;
»книга по партиди за домове и бюджетни предприятия и организации.

 

ДЕМО М - КАСА УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА


 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Програмата  може да бъде инсталирана под всички версии на Windows.
Програмата е има и мрежови вариант и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури
М - КАСА е  програма , която има следните приложения:

 • Следене и засичане наличността на касата във всеки един момент, на основа заприходен приходен или разходен документ.
 • Следене и засичане разходите по различни аналитични нива/ до три нива на аналитичност/, на подотчетни лица.
 • Следене и засичане приходите от клиенти и разходите към доставчици, минаващи през касата.
 • Следене и засичане наличностите на валутните каси и преизчислението им в български лева по въведен курс по документ на заприхождаване.
 • Следене и засичане приходите и разходите  по различни типове документ.
 • Изграждане и поддържане на списъци с потребителски номенклатури.
 • Създаване и редакция на касовите документи.
 • Разпечатка на справките и създадените документи.
 • Дава възможност за различни адмистративни настройки.

 

Дейности и придружаващите ги документи, обхванати от касата:

 • Регистриране на разход от касата
 • Регистриране на приход в касата

 

Отчитането на приходите и разходите може да става на различни аналитични нива, в зависимост от това до колко детайлна и задълбочена информация се нуждаем. При необходимост от по-обща информация е достатъчно само едно аналитично ниво за отчитане на информацията, докато по-задълбочените проучвания за тенденциите в работата на касата може да включат и трите аналитични нива.

ПРИМЕРИ
АН 1- Служебен аванс
АН 2- Представителни цели
АН 3- Служебни обяди
АН 1- Служебен аванс
АН 2- Заплати
АН 3- Служители
АН 1- Служебен аванс
АН 2- Командировки
АН 3- Франция

 

 

НОМЕНКЛАТУРА

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

 

РАБОТА С КАСА

 

 

КАСА

Чрез тази форма се обработват документите (може да се въвеждат, изтриват, редактират, преглеждат). Важно: Задължително се въвежда типа на операцията Приход или Разход.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

виж по - голяма

 

АВАНСОВ ОТЧЕТ

Чрез тази форма се обработват документите с авансов отчет (може да се въвеждат, изтриват, редактират, преглеждат). Важно: В полето „Служебен аванс” се записва размера на аванса от Каса, а в полето „Сума за възстановяване” се изчислява остатъка след отчитането.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

виж по - голяма

 

СПРАВКИ

 

Справка КАСА виж

Справката дава информация за документите, обработени от касата. Избира се вида документ (приход или разход) и зададен период. Вид на справката
В зависимост от това каква информация е необходима, се избира вид подотчетно лице ,клиент или доставчик. Може да се получи информация за всички отчетни лица (без значение дали са клиенти, доставчици или подотчетни лица) или само за някоя от тези групи. Може да получим информация само за едно отчетно лице (избираме името му в полето “Име отчетно лице”), или за всички от указаната група.


Справка наличност в касата виж

Справката дава информация за наличностите в касата за зададен период. Ако ни интересува само определен вид валута, избираме го в полето “Валута”. В зависимост от това от каква информация се нуждаем, правим отметка “Обобщена” или “Детайлна”.

 

ДЕМО М - КАСА УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА