СОФТУЕР РЕГИСТЪР НА ДЕЛОВОДНИ КНИГИ ЗА ЧСИ- „ДЕЛО ЧСИ“

деловодство, деловодна програма, дневник, входящ контрол, изходящ контрол, заповедна книга, договори-възложител, договори-изпълнител, договори наем, следене на договори

  

Програмен продукт за:

Регистриране на входящия и изходящ документооборот при ЧСИ,
Регистриране на заведените дела, регистриране на извършените действия по съответното дело, архивиране на дело;

 

ПРОГРАМА ДЕЛОВОДСТВО
УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА


 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Програмата може да бъде инсталирана под всички версии на Windows .
Програмата е в мрежови вариант и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп, до които му е позволено.

 

СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДЕЛОВОДНИ КНИГИ ЗА ЧСИ:

  • 1. Входящ регистър
  • 2. Изходящ регистър
  • 3. Регистър на заведените дела
  • 4. Дневник на извършените действия
  • 5. Архивна книга
  • Изграждане и поддържане на списъци с потребителски номенклатури.
  • Създаване и редакция на документи.
  • Разпечатка на справките и създадените документи.
  • Дава възможност за различни адмистративни настройки.

 

 

НОМЕНКЛАТУРА

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

 

Регистри ЧСИ

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ВХОДЯЩ И ИЗХОДЯЩ РЕГИСТЪР

Чрез тази форма се обработват документите (може да се въвеждат, изтриват, редактират, преглеждат).

 

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ИЗХОДЯЩ РЕГИСТЪР

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

РЕГИСТЪР НА ЗАВДЕНИТЕ ДЕЛА

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

АРХИВНА КНИГА

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

СПРАВКИ

 

Справките са свързани със съответните приложения- справки към входящ, изходящ регистър , регистър на заведените дела, дневник на извършените действия и архивна книга

Справките дават информация за документите, които са обработени. Има различни видове филтри, чрез които допълнително можем да конкретизираме информацията която искаме да получим.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури

 

ДЕМО ДЕЛОВОДНА ПРОГРАМА УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА