безплатна СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА ДДС ДНЕВНИЦИ

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, декларация, декларации, справка, справки

   

Програмен продукт за създаване на Дневници по ДДС:

» Създаване на Дневници по ДДС, съобразно всички изисквания на Закона за счетоводството.

» Запис на .txt файлове към НАП и данъчни агенции.

» Множество справки.


ДДС ДНЕВНИЦИ УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА


 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Програмата  може да бъде инсталирана под Windows XP или по-висок. Програмата има многофирмен и мрежови вариант и могат да се включат неограничен брой потребители, всеки от които да си има парола и да влиза до нива на достъп ,до които му е позволено. МБОЛЕРО - ДДС е част от счетоводна програма Мболеро, но може да се използва съвсем самостоятелно. Необходими модули са само Сервизни функции и Дневници по ДДС.

 

 

СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ И СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

 

Модул Сервизни функции - дават се необходимите настройки за работа с програмата. Тези настройки са свързани с данни за фирмата, със задаването на пароли и нива на достъп, с архивирането на данни и възстановяването на данни, с прехвърлянето в Нови години и в избор на текущи и ред други настройки, за да работи системата добре. Част от модула касае потребителя, друга част е само за системия администратор.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, декларация, декларации, справка, справки
ВАЖНО! Преди започване на работа с програмата минете през модул Сервизни функции\Администриране\Параметри на програмата и попълнете всички данни в него, независимо дали Ви трябват или не в текущия момент.

 

ДНЕВНИЦИ ПО ДДС

 

Модул Дневници по ДДС може дас се използва в два варианта:

Първия - Дневниците са свързани със счетоводните контировки – т.e. информацията въведена от дневника се връща наготово в счетоводната контировка.

Вторият - Дневниците се попълват са. мостоятелно, като счетоводните операции се въвеждат допълнително.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, декларация, декларации, справка, справки

Може да се въвеждат самостоятелно  дневниците и след това да се въвеждат контировките по съответните сметки, но смятаме, че най-удачно е кагато от счетоводни спраки се минава през съответния дневник, попълва се и после се използва вече въведената информация  за попълване на данните в самата счетоводна контировка. Например данните за клиента или доставчика, фактурата, номера, датата.

 

ДНЕВНИК ПРОДАЖБИ

Ключови параметри са поредността в съответния дневник и датата за регистрация. Това не е датата на документа , а в кой данъчен период искаме да попадне документа. Поредността служи за връзка между счетоводната контировка и дневника, ако се водят свързано или за по лесно ориентиране в хронологията на въвеждането му.Това няма нищо общо с поредността на текстовия фаил , който ще се подава към данъчните служби.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, декларация, декларации, справка, справкивиж по - голяма


Типа на документа, номера , датата и конкретния клиент ни осигуряват уникалност и неповтаряемост на записа. Задължителни атрибути и има проверка за повтаряемост.
За типа на документите има номенклатура съобразена с изискванията на закона по ДДС.


Предмет на сделката или вид на стоката и услугата трябва да се въвежда задължително иначе дава грешки при проверка на  дневниците от програмата на данъчната служба. Попълват се данните на съответната позиция в зависимост от документа като накрая по желание се попълва дали в брой или по банков път се извършват разплащанията. При въвеждане на тази незадължителна за данъчните информация после могат да се ползват различни справки за засичане на касови отчети.

За фирмите регистрирани по ДДС с BG пред БУЛСТАТА има проверка за валидност. Има проверка за валидност на датата на документа и дали е в този данъчен период, т.с има предупреждение за следващ период. В най- разпространения случай на ДДС в страната със ставка 20% можете да въвеждате цялата сума по фактура и автоматично да се подразделя в съответните полета или поотделно основа и ДДС.

 

ДНЕВНИК ПОКУПКИ

И тук както и при дневник продажби последователния номер по ред и датата на регистрация са от особена важност. Съблюдава се спрямо вида на документа в кое поле да се попълнят данните.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, декларация, декларации, справка, справки

виж по - голяма

 

 

ДАННИ ЗА ДДС ДОКУМЕНТИ
В тази форма се попълват постоянната и временна информация касаеща ДДС-то. Към постоянната информация са името, булстата, идентификационния номер на фирмата по ДДС и други данни. Тук се въвеждат данните касаещи дневника на покупки, продажби, vies-декларация и deklar.txt
Така че веднъж въведена информацията се актуализира всеки месец, минавайки през бутон редакция.

 

счетоводен, счетоводна, складова, складов, програма, софтуер, склад, автосервиз, производство, сфук, вскаса, справки, оптика, аптека, болница, сервиз, фактури, декларация, декларации, справка, справки

виж по - голяма

 

СПРАВКА ДНЕВНИЦИ ПО ДДС
Показва на екран и на печат месечната справката декларация по ДДС, т.e. в зависимост от периода, който задаваме се показват съответните данни.

 

VIES- ДЕКЛАРАЦИЯ
За тези, които имат продажби в Европейската общност е необходимо да подават тази декларация. Попълването и става автоматично на база Дневник продажби и данни за фирмата по ДДС, които по горе описахме. Тук в това меню се създава vies.txt и след това се копира на дискета заедно с другите файлове.


СЪЗДАВАНЕ НА ДДС .TXT ДНЕВНИЦИ
Минавайки от тук се създават Pokupki.txt, Prodagbi.txt, Declar.txt ., които след това се качват на дискета, за да се занесат в данъчна служба или да се пратят по интернет.


ЗАПИС  НА ДДС – ДНЕВНИЦИ НА ДИСКЕТА
Всичко става автоматично, необходимо е само да се постави дискета. Остават номенклатура, клиенти и доставчици, която може да се въвежда отделно –предварително от дневника или в момента на въвеждане на дневника по ДДС. Най-удачно е тази номнклатура да се попълва успоредно със самите дневници. Номенклатура за предмет на сделката или вида на услугата. Аналогично може да се създава извън формата за попълване на дневниците, но за предпочитане е в момента на въвеждане на фактурата в дневниците.

 

ДДС ДНЕВНИЦИ УКАЗАНИЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ
УКАЗНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА